பேப்பர் கப்பில் குடியுங்கள்

in கவிதை

பேப்பர் கப்பில் குடியுங்கள் சார்
நான் எப்பவும் பேப்பர் கப்பில்தான்
டீ குடிப்பேன்
இவர்கள் கிளாஸைக் கழுவுவதைப்
பார்த்திருக்கிறீர்களா?

எனக்கு கிளாஸில் குடித்தால்தான்
குடித்த மாதிரி இருக்கும்
டீ குடிக்க வந்தவன்
தருவதைக் குடித்துவிட்டுப்
போய்க்கொண்டே இருப்பதுதானே
கிளாஸைக் கழுவுவதை
நீ ஏன் பார்க்கிறாய்?
உன் வாழ்க்கையில் மற்றதெல்லாம்
ஒழுங்கா?

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar