விசேட நாள்

in கவிதை

விசேட நாட்களில் கீழ் வீட்டில்
மணிச்சத்தம் ஒலிக்கும்
மணிச்சத்தம் என்றால் ஓயாமல் கரண்டியால்
உலோகத் தட்டில் அடிக்கும் ஒலி
இடையில் அவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை வந்துவிட்டது
எனவே கிட்டத்தட்ட எல்லா நாட்களும் ஓயாத மணிச்சத்தம்தான்
இன்று விசேட நாள்
விளையாடுவது குழந்தையா பெரியவர்களா என்று தெரியவில்லை.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar