விழிப்பு

in கவிதை

உன்னை எரித்த பின்பு
இயல்பாகக் கண்விழித்துச்
சிலகாலம் ஆயிற்று
சில நாட்கள் பசி எழுப்பியது
சில நாட்கள் முதுகுவலி
சில சமயம் வேலையின் நினைப்பு
அரைத் தூக்கத்தில் ஒரு கவிதை
உதித்து எழுப்பியதும் உண்டு
ஒருமுறைகூட
நீ கனவில் வந்து எழுப்பவில்லை.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar