அது வரை பொழுதுபோக

in கவிதை

பத்தாம் நாள் பந்தி
பாயசத்திற்காகக் காத்திருந்தது
அது வரை பொழுதுபோகப்
பக்கத்து இலை உறவினர் பேச்சுக்கொடுத்தார்

‘பரவாயில்லையடா கண்ணா,
எல்லாம் சரியாகச் செய்துவிட்டாய்
நீதான் மாடர்ன் ஆயிற்றே
உனக்கு இதிலெல்லாம்
நம்பிக்கை இல்லை என்பாய்
எங்கே நீ உன் அப்பாவுக்கு
எதுவும் செய்யாமல் விட்டுவிடுவாயோ
என்று நாங்கள் பயந்துகொண்டிருந்தோம்.’

நான் சொன்னேன்:

‘நான் எனக்காகச் செய்யவில்லை
என் அம்மாவுக்காகவும் தம்பிக்காகவும்
உங்களுக்காகவும்தான் செய்கிறேன்
நான் இதைச் செய்யாமல் விட்டால்
நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?
வெறுங்கை கைவீசிக்கொண்டு
ஐயர் முன் உட்கார முடியாது.
பாடி என்னிடம்தானே இருக்கிறது.’

பாயசம் வந்து காப்பாற்றியது.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar