டீக்குள் விரலை வைத்தால்

in துண்டிலக்கியம்

டீ மாஸ்டர் கொடுத்த கிளாஸை வாங்கித் தேநீரைக் கொஞ்சம் குடித்தேன். சூடே இல்லை. எனக்கு டீ என்றால் தான் புண்படுத்தப்பட்டதாகக் கற்பனை செய்துகொள்ளும் ஒரு மனைவியின் பார்வை போல் தகிக்கும் வெப்பத்தில் இருக்க வேண்டும். டீக்குள் விரலை வைத்தால் பாதி விரல்தான் வெளியே வர வேண்டும். எனக்குத் தரப்பட்டதோ தாடையோடு சேர்த்துப் பல் பிடுங்கப்பட்ட பாம்பு. நான் டீயைப் பார்த்தேன். அது பாட்டுக்கு கிளாஸில் கிடந்தது.

கிளாஸை மாஸ்டரிடம் திருப்பித் தந்தேன். “கூலிங் கம்மியா இருக்கு.”

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar