இந்த ஊர்

in கவிதை

ஆட்டோவில் போய்க்கொண்டிருந்த ஒருவன்
வண்டி லெஃப்ட் எடுக்கிறது என்று காட்ட
இடது கையை முழுசாக வெளியே நீட்டினானாம்
எதிரே வேகமாக உரசிக் கடந்த ஒரு காலி ஆட்டோ
அவன் கையை வெட்டிக்கொண்டு போனதாம்
திடீரென்று மடி மேல் ஒரு கை கிடப்பதைப்
பார்த்துத் திடுக்கிட்ட இரண்டாவது ஆட்டோக்காரன்
இதென்ன இங்கே கிடக்கிறது என்றானாம்
கை போனவனுக்கு இவன்தான் கை கொடுத்த மாதிரி
இந்த ஊரில் எல்லோரும் இப்படித்தான்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar