அதிலென்ன சந்தேகம்?

in கவிதை

மூன்று வேளை வயிற்றை நிரப்பி
ஊர்வம்புப் பல பேசி
வாழ்க்கையில் நாய்ப் பாடு பட்டு
அப்படியும் புத்தி வராமல்
அடுத்தவனைப் படவைத்து
நரைத்து நோய் வந்து தள்ளாடி
பரிதாபச் சாவுக்கு உணவாகிச்
சுவடின்றி மறைந்துபோகும்
பல அற்பப் புழுக்களைப் போல
நீயும் போவாய் என்றே
நினைக்கின்றேன்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar