புரோகிதம்

in கவிதை

என் தந்தை பேரறிஞர்
அவரது தந்தை அறிஞர், ஆசிரியர்
அவர் தந்தையும் அறிஞர்தான்
அவரது தந்தையும் அவ்வாறே
அதற்கு முன்பு இருந்தவர்கள் யார்?
ஒடுக்குமுறையாளர்கள், சுரண்டல்காரர்கள்
பழம்பெருச்சாளிகள், அறிவிலிகள்
கிணற்றுத் தவளைகள், புறம்போக்குகள்
திருட்டு மைதுனக்காரர்கள்
கொலைகாரர்களும் இருப்பார்கள்
வாரிசுகளின் சுபிட்சம் சொல்லும்
கதைகளைக் கேட்க முடியாது
எல்லோரையும் சேர்த்துப் பித்ருக்கள்
என்கிறான் ஒரு மண்ணும் தெரியாத
இந்த அயிறு.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar