இருக்கைக்காரன்

in கவிதை

பேருந்தின் முதல் இருக்கை
ஜன்னலோரத்தில் இருந்தவன்
பின்னிருக்கை ஆசாமி எதையோ
திரும்பிப் பார்ப்பதை உணர்ந்து
தலையைத் திருப்பினேன்
எல்லா தலைகளும் கடைசி இருக்கை
ஆளை நோக்கித் திரும்பியிருந்தன
அங்கே யாரும்
அவிழ்த்துப்போட்டு ஆடவில்லை
நானேதான் கடைசி இருக்கையில்
எதையும் உணராமல் வேர்க்கடலை
தின்றுகொண்டிருந்தேன்
முதல் இருக்கைக்காரன் தீவிரமாகப்
புத்தகம் படிக்கத் தொடங்கினான்
அவன் நானல்ல என்று நிரூபிக்க
ரொம்பவே மெனக்கெட்டு.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar